1. Primeri CV-jeva
 2. Psiholog

Psiholog CV primer i vodič za pisanje

U praksi proveren primer i vodič za pisanje CV-ja koji će vam pomoći da pronađete svoj sledeći posao tokom 2024. godine. Za dobar početak traženja posla, možete da uredite ovaj CV za zanimanje Psiholog kako biste bez muke napravili savršen CV za samo nekoliko minuta. Samo unesite svoje podatke, preuzmite novi CV i konkurišite za posao već danas!
4.5
Prosečna ocena
69 ljudi su ga već ocenili
Psiholog CV primer i vodič za pisanje
Uredite ovaj CV

Sjajan i upečatljiv CV za posao psihologa je sredstvo koje će vas brže dovesti do ljudi kojima je vaša pomoć potrebna. Bitno je da se predstavite potencijalnom poslodavcu u najboljem svetlu.

Psihologija cveta kao zanimanje i izvesno je da će potražnja za psiholozima rasti na tržištu rada. 

Pronađite posao brže zahvaljujući cvapp.rs. Naši vodiči i primeri CV-jeva pokazaće vam kako da opišete svoje karijeru, a naš kreator CV-ja će vam pomoći da sastavite CV koji donosi posao.

Kako napisati CV za posao psihologa 

Pre nego što počnete da pišete, upoznajte se sa odeljcima koje CV mora da sadrži. Savršen CV sadrži elemente navedene u nastavku:

 • Zaglavlje CV-ja
 • Sažetak CV-ja (odnosno profil ili lična izjava)
 • Odeljak o radnom iskustvu
 • Odeljak o veštinama
 • Odeljak o obrazovanju

Vaše analitičke sposobnosti biće od presudne važnosti kada budete pisali CV za posao psihologa. Nakon što navedete osnovne lične podatke, detaljno i precizno prikažite svoja znanja i veštine.

Upoznavanje sa potencijalnim poslodavcem počinje preko CV-ja. Vaš CV treba da prikaže sledeće:

 1. Istaknite svoja postignuća na polju psihologije. Navedite kako ste pomogli svojim klijentima i kako ste idejama unapredili psihološki centar u kojem ste radili.
 2. Prilagodite CV oglasu za posao. Saznajte koje veštine potencijalni poslodavac najviše ceni, a zatim ih posebno istaknite u svom CV-ju.
 3. Odaberite odgovarajući šablon. Za posao psihologa predlažemo profesionalne šablone CV-ja koji će na pravi način istaći vašu stručnost i posvećenost poslu.
 4. Ukoliko se prijavljujete onlajn, pročitajte oglas za posao više puta. U njemu se kriju ključne reči koje će elektronski sistem za praćenje kandidata tražiti prilikom selekcije najboljih CV-jeva.
Savet stručnjaka

Optimizacija za elektronski sistem za praćenje kandidata

Mnoge kompanije koriste elektronski sistem za praćenje kandidata prilikom selekcije CV-jeva. Ukoliko želite da vaš CV prođe proveru ovog sistema, potrudite se da dodate ključne fraze iz oglasa za posao u sažetak i odeljak o veštinama. 

Neki od čestih zahteva u oglasima za posao psihologa su:

 • Dobro teorijsko poznavanje psihologije
 • Izražena empatija
 • Napredne istraživačke veštine
 • Iskustvo u primeni određene vrste terapije
 • Sposobnost timskog rada

Izbor najboljeg formata CV-ja za psihologe 

Psiholozima toplo preručujemo format CV-ja u kojem su radna iskustva navedena u obrnutom hronološkom redosledu. Vaša karijera je verovatno išla pravolinijski, što se može najbolje može prikazati hronološkim sledom događaja počevši od najnovijeg.

Dodatni razlog da napišete svoj CV na ovaj način je taj što su skoro svi sistemi za praćenje kandidata podešeni da analiziraju CV-jeve prateći ovaj redosled.

U zaglavlju CV-ja navedite najvažnije kontakt informacije. Ovaj deo CV-ja će pomoći menadžeru nadležnom za zapošljavanje da sazna kako najlakše može da stupi u kontakt sa vama.

Predstavite se i navedite sve bitne podatke:

 • Ime, prezime i zvanje: Navedite svoje ime i prezime, a pored toga navedite svoje zvanje.
 • Profesionalna adresa elektronske pošte: Koristite adresu elektronske pošte koja je jednostavna i profesionalna, kao što je [email protected].
 • Broj telefona: Obavezno navedite svoj broj telefona koji je uvek dostupan.
 • Lokacija: Napišite samo mesto u kojem živite. Ukoliko ste spremni da se preselite zbog posla, navedite to.
 • LinkedIn: Ukoliko imate profil na poslovnoj mreži LinkedIn, navedite ga.

Nemojte navoditi suvišne detalje, kao što su datum rođenja, bračni status ili broj pasoša.

Ovo treba uraditi
Ovo ne treba uraditi

Iskoristite sažetak na najbolji način 

Možda ste navikli da slušate druge kako pričaju o svom životu, ali sada je red na vas. Profil u CV-ju, poznat i kao sažetak, je mesto na kojem možete da se predstavite potencijalnom poslodavcu svojim rečima. Iskoristite ovu priliku i ostavite snažan prvi utisak. 

Opišite svoje profesionalne sposobnosti, strasti i interesovanja. Objasnite na koji način se ističete među ostalim kandidatima. Koristite snažne glagole i prideve i predstavite sebe kao idealnog kandidata za posao.

Kao ideja može da vam posluži naš primer CV-ja za posao doktora, čiji sažetak sadrži sve potrebne elemente.

U nastavku možete da pogledate prilagodljive primere sažetka CV-ja:

Prilagodljivi primer sažetka CV-ja/profila za početni nivo karijere

Psiholog pod supervizijom, koji pruža podršku pacijentima putem osnovnih terapijskih pristupa za suočavanje sa psihološkim izazovima. Spreman da aktivno uči i razvija svoje veštine u proceni potreba pacijenata i primeni odgovarajućih intervencija. Sarađuje sa iskusnim supervizorima radi postizanja napretka i izgradnje svoje karijere u oblasti psihologije.

Kopirano!
Prilagodljivi primer sažetka CV-ja/profila za srednji nivo karijere

Psiholog sa pet godina iskustva, koji pruža terapijsku podršku pacijentima putem efikasnih metoda rešavanja psiholoških problema. Fokusiran na preciznu procenu potreba pojedinaca i primenu odgovarajućih terapijskih tehnika radi poboljšanja njihovog stanja. Kroz uspešnu saradnju sa iskusnim kolegama osigurava sveobuhvatnu negu pacijenata.

Kopirano!
Prilagodljivi primer sažetka CV-ja/profila za viši nivo karijere

Predan psiholog sa bogatim iskustvom, koji pruža pacijentima inovativne terapijske pristupe za borbu sa psihološkim problemima. Posvećena pružanju stalne podrške putem pažljive procene dijagnoze i vođenja terapije. Iskusna u saradnji sa drugim pružaocima povezanih usluga radi pružanja potpune podrške pacijentima.

Kopirano!

Istaknite svoje radno iskustvo psihologa: Izanalizirajte svoju prošlost 

Kao što smo već napomenuli, navedite svoje poslove u obrnutom hronološkom redosledu, odnosno stavite poslednje radno iskustvo na prvo mesto. Navedite samo relevantne radne pozicije. To znači da iskustvo stečeno na prethodnim poslovima treba da bude korisno za posao koji tražite. Nije potrebno da navedete svaki posao koji ste ikada imali.

Potrudite se da uključite što više detalja u opise dužnosti i odgovornosti. Koristite upečatljive glagole koji prikazuju akciju i prideve koji će dodatno istaći vaš rad i trud. Ako možete da pružite konkretne podatke koristeći stvarne činjenice i brojke, to je još bolje. Ako nemate mnogo radnog iskustva, možete uključiti sve relevantne prakse, radne programe ili volonterski rad.

Na primer, umesto:

 • „Analizirao sam i lečio klijente.“
 • „Radio sam u savetovalištu.“

Napišite:

 • „Proučavao ljudsko ponašanje i sprovodio kratkoročne i dugoročne planove lečenja.“
 • „Pokazao temeljno poznavanje teorije psihološkog savetovanja.“
Prilagodljiv primer odeljka o radnom iskustvu u CV-ju

Psiholog u u psihološkom savetovalištu „Lavirint“, Beograd
April 2017 — April 2020

 • Sprovodila temeljne neurološke procene pre početka tretmana.
 • Sarađivala sa multidisciplinarnim timovima radi efikasne koordinacije nege pacijenata.
 • Implementirala tretmane koji su smanjili mentalne probleme i uklonili prepreke rehabilitaciji.
 • Proučavala ljudsko ponašanje i pravila kratkoročne i dugoročne planove tretmana.
 • Primenila svoju empatiju i fokusiranost na detalje.

 

Psiholog u zdravstvenom centru „Medikom“, Beograd
Jun 2014 — Mart 2017

 • Pružala kognitivno-bihejvioralnu terapiju pacijentima koji su imali psihičke poteškoće.
 • Razvila i sprovodila planove tretmana kako bi pomogla pacijentima da žive što zdraviji život.
 • Sprovodila temeljne psihološke preglede i procene.
 • Obavljala konsultacije sa kliničkim osobljem radi obezbeđivanja optimalne nege pacijenata.
 • Pokazala temeljno poznavanje teorije psihološkog savetovanja.
Kopirano!

Odeljak o veštinama u CV-ju često predstavlja kombinaciju tehničkih veština, poput poznavanja rada na računaru, i „mekih“ veština koje uključuju ophođenje prema ljudima. Kao psiholog, možete da navedete oba. Ipak, bitno je da naglasite „meke“ veštine koje obuhvataju slušanje, komunikaciju, saradnju i analitičke veštine.

Psiholozi takođe moraju da poštuju strogi etički kodeks, koji sastavlja i objavljuje Društvo psihologa Srbije. S obzirom na visok stepen poverenja koji psiholozi uživaju i čestu interakciju s izuzetno ranjivim klijentima, preporučuje se da istaknete visoke etičke, moralne ili profesionalne standarde u svom CV-ju.

Sledeće veštine se smatraju najvažnijim osobinama koje psiholozi treba da poseduju:
 • Analitičko razmišljanje
 • Komunikacija
 • Integritet
 • Međuljudske veštine
 • Opservacione veštine
 • Strpljenje
 • Rešavanje problema
Kopirano!

Navedite konkretne primere ovih veština u svom CV-ju.

 1. Analitičko razmišljanje: Istaknite svoju sposobnost da analizirate kompleksne situacije, identifikujete uzroke i posledice i donesete relevantne zaključke.
 2. Integritet: Opišite svoju posvećenost moralnim i etičkim principima, uključujući poštenje, iskrenost i odgovornost u radu s klijentima.
 3. Međuljudske veštine: Navedite da posedujete sposobnost izgradnje pozitivnih odnosa i razumevanja različitih stavova i mišljenja.

Istaknite svoje obrazovanje i sertifikate koji su značajni za posao psihologa

Obrazovanje treba da bude navedeno u obrnutom hronološkom redosledu. Obično nisu potrebne dodatne informacije osim naziva institucije i perioda tokom kojeg ste je pohađali, mada je prihvatljivo istaći izuzetna akademska postignuća. Ukoliko imate najviši stepen obrazovanja, kao što su doktorat ili master diploma, nema potrebe da navodite srednju školu. 

Ipak, potrudite se da navedete sve sertifikate ili licence koje ste dobili u svojoj oblasti.

 • Obuke i sertifikati: Navedite obuke i seminare koje ste pohađali, kao i sertifikate koje ste dobili. Društvo psihologa Srbije i Centar za primenjenu psihologiju pri ovom društvu su institucije koje podržavaju odobrene seminare.
 • Supervizija: Na početku svoje karijere, svaki psiholog koji želi da postane terapeut radi sa klijentima pod nadzorom supervizora. Navedite ko je bio vaš supervizor i u kom periodu.
 • Članstvo u strukovnim udruženjima: Pokažite da ste posvećeni svom poslu i navedite organizacije čiji ste član. Pored navedenog Društva psihologa Srbije, istaknuto stručno udruženje je takođe Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

Ukoliko smatrate da vaše obrazovanje ističe vaše sposobnosti bolje nego odeljak o radnom iskustvu, stavite ga odmah nakon sažetka.

Prilagodljiv primer odeljka o obrazovanju i sertifikatima

Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Beograd 
Septembar 2008 — April 2014 

 

Master psiholog, Filozofski fakultet, Beograd 
Septembar 2006 — Maj 2008 

 

Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Beograd 
Septembar 2002 — Jun 2006

Kopirano!

Odaberite pravi izgled i dizajn CV-ja za psihologe

Šabloni za CV na veb-sajtu cvapp.rs su profesionalno dizajnirani kako bi se izbegle sve greške prilikom formatiranja. Ispitani su u realnim situacijama i pokazali su se kao efikasni. Takođe, ponuda šablona je dovoljno raznolika i moći ćete da izaberete šablon koji odgovara vašem ukusu i ličnosti. 

Psiholozi teško mogu da pogreše ako izaberu profesionalni šablon CV-ja koji obezbeđuje klasičan, elegantan izgled koji je pogodan za formalne pozicije u tradicionalnim savetovalištima i kompanijama. 

Ukoliko se na oglas za posao prijavljujete onlajn, savetujemo vam da sačuvate svoj CV u obliku PDF datoteke. Na ovaj način, vaš CV će ostati nepromenjen u svakoj situaciji.

Primer teksta CV-ja za psihologe

Profil

Psiholog sa pet godina iskustva, koji pruža terapijsku podršku pacijentima putem efikasnih metoda rešavanja psiholoških problema. Fokusiran na preciznu procenu potreba pojedinaca i primenu odgovarajućih terapijskih tehnika radi poboljšanja njihovog stanja. Kroz uspešnu saradnju sa iskusnim kolegama osigurava sveobuhvatnu negu pacijenata.

 

Istorija zapošljavanja

Psiholog u u psihološkom savetovalištu „Lavirint“, Beograd
April 2017 — April 2020

 • Sprovodila temeljne neurološke procene pre početka tretmana.
 • Sarađivala sa multidisciplinarnim timovima radi efikasne koordinacije nege pacijenata.
 • Implementirala tretmane koji su smanjili mentalne probleme i uklonili prepreke rehabilitaciji.
 • Proučavala ljudsko ponašanje i pravila kratkoročne i dugoročne planove tretmana.
 • Primenila svoju empatiju i fokusiranost na detalje.

 

Psiholog u zdravstvenom centru „Medikom“, Beograd
Jun 2014 — Mart 2017

 • Pružala kognitivno-bihejvioralnu terapiju pacijentima koji su imali psihičke poteškoće.
 • Razvila i sprovodila planove tretmana kako bi pomogla pacijentima da žive što zdraviji život.
 • Sprovodila temeljne psihološke preglede i procene.
 • Obavljala konsultacije sa kliničkim osobljem radi obezbeđivanja optimalne nege pacijenata.
 • Pokazala temeljno poznavanje teorije psihološkog savetovanja.

 

Veštine

 • Analitičko razmišljanje
 • Komunikacija
 • Integritet
 • Međuljudske veštine
 • Opservacione veštine
 • Strpljenje
 • Rešavanje problema

 

Obrazovanje

Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Beograd 
Septembar 2008 — April 2014 

Master psiholog, Filozofski fakultet, Beograd 
Septembar 2006 — Maj 2008 

Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Beograd 
Septembar 2002 — Jun 2006

Kopirano!

Vaša karijera psihologa može ubrzano da napreduje ako sastavite odgovarajući CV. Koristite kreator CV-ja na veb-sajtu cvapp.rs koji će vam omogućiti da u samo par minuta napravite uredan i profesionalan CV.

Sastavite svoj CV za 15 minuta
Sastavite svoj CV za 15 minuta
Iskoristite profesionalne i u praksi proverene šablone koji strogo prate pravila pisanja CV-ja na koje poslodavci najviše obraćaju pažnju.
Kreiraj moj CV
4.5
Uredite ovaj CV
Podelite ovaj članak

Prelepi šabloni za CV spremni za upotrebu

Oduševite poslodavce i regrutere korišćenjem jednog od naših 18 elegantnih i profesionalno dizajniranih šablona CV-jeva.
4.5 od 5
na osnovu 212 recenzija na Trustpilot
Koristi ovaj šablonStokholm resume template
Stokholm
8.900.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonNjujork resume template
Njujork
4.100.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonBeč resume template
Beč
2.300.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonSidnej resume template
Sidnej
2.000.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonLondon resume template
London
3.900.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonDablin resume template
Dablin
4.100.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonMoskva resume template
Moskva
750.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonMadrid resume template
Madrid
1.600.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonSantijago resume template
Santijago
1.300.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonSingapur resume template
Singapur
740.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonOslo resume template
Oslo
600.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonKejptaun resume template
Kejptaun
60.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonPariz resume template
Pariz
570.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonBerlin resume template
Berlin
1.500.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonŽeneva resume template
Ženeva
35.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonVankuver resume template
Vankuver
520.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonTokio resume template
Tokio
360.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonMilano resume template
Milano
940.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonLisabon resume template
Lisabon
240.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonBarselona resume template
Barselona
500.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonKopenhagen resume template
Kopenhagen
100.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonČikago resume template
Čikago
160.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonRio resume template
Rio
210.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonRim resume template
Rim
210.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonBoston resume template
Boston
120.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonkratka Rirekisho biografija resume template
kratka Rirekisho biografija
61.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
4.500+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonAtina resume template
Atina
150.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonBrisel resume template
Brisel
83.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonPrag resume template
Prag
29.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonŠangaj resume template
Šangaj
52.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Koristi ovaj šablonToronto resume template
Toronto
2.100.000+ korisnika je izabralo ovaj šablon
Ovaj vebsajt koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva i obavljanje analitike i marketinga. Korišćenjem našeg vebsajta, saglasni ste sa svim kolačićima u skladu sa našim Politika količića i Politika privatnosti.
Prihvatite kolačiće